Het lichtbaken van 1917 – Schets van de drieledigheid van de mens – Ontwerp voor de driegeleding van de samenleving – Rudolf Steiner, met een inleiding van Wilbert Lambrechts

Het lichtbaken van 1917 – Schets van de drieledigheid van de mens – Ontwerp

voor de driegeleding van de samenleving – Rudolf Steiner, met een inleiding van

Wilbert Lambrechts

Dit boek bevat twee primeurs: de eerste vertaling van het fragment uit Von Seelenrätseln waarin Ru

dolf Steiner voor het eerst de drieledigheid van het menselijke lichaam in haar samenhang met ziel

en geest ontvouwt; de twee befaamde Memoranda waarin Rudolf Steiner voor het eerst in

eenvoudige lijnen de driegeleding van het sociale organisme uittekent. Zij verschijnen hier voor het

eerst in Nederlandse vertaling en ook voor het eerst in één boek samengebracht.

Deze teksten zijn immers complementair en hebben gemeen dat ze een doorbraak in het trinitaire

denken van Rudolf Steiner betekenden, wat een toegang mogelijk maakt tot praktische

werkgebieden (pedagogie, geneeskunde, sociale wetenschap enz.). Zij ontstonden bovendien

ongeveer gelijktijdig, tijdens de zomer van het verschrikkelijke, maar ook paradigmatische oorlogsjaar

1917. Ze wilden de geest laten weerklinken in het gedonder der kanonnen. Deze teksten hebben in

de onzekere wereldsituatie van vandaag opnieuw betekenis.

Wilbert Lambrechts schreef er een uitvoerige inleiding bij. Hij gaat in op hun plaats binnen de

antroposofie, hun voorgeschiedenis, context en inhoud. De twee memoranda zijn uitvoerig

geannoteerd om de leesbaarheid ervan te ondersteunen.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

 

 

– De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910