Licht – een vertelling Monique van der Zanden

Licht – een vertelling – Monique van der Zanden

Zonder jou is de wereld niet compleet

Licht glimlachte en zei: ‘Zie je deze boom? Elk blad, elk takje, elk stukje van de schors en elke wortel

is uniek. Allemaal zijn ze verschillend van elkaar, toch vormen ze samen de boom. Doordat ieder deel

van de boom doet waar het ’t beste in is, leeft de boom in jouw wereld en leeft elk blad en elke tak.’

Het kind keek naar de boom en zei: ‘Dat begrijp ik.’

Licht vertelde: ‘Als een blad probeert om schors te zijn, verschrompelt het. Als een tak zich niet wil

verbinden met de stam, wordt hij dor en breekt hij af.’

‘Dat begrijp ik ook,’ zei het kind.

‘Precies zo is het met de mensen.’

Licht is een vertelling over de essentie van ons mens-zijn: in heldere beelden wordt verhaald dat wij

alleen maar werkelijk kunnen leven als we de verbinding zoeken met onszelf en al het andere – van

hart tot hart.

Licht is een krachtig uitgangspunt voor een antwoord op de vraag hoe om te gaan met persoonlijke

problemen en met spanningen wereldwijd.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis