Licht en schaduw op de weg van de mensheid

Rudolf Steiner

De gebeurtenissen waarover de media berichten zijn soms moeilijk te begrijpen. Ze lijken zinloos. Misschien is de manier waarop we gewoon zijn de actualiteit en de geschiedenis te onderzoeken ontoereikend.

Een wijze van onderzoeken die niet alleen uiterlijke gebeurtenissen maar ook hun spirituele dimensie als realiteit neemt kan een ander licht werpen op de geschiedenis, de actualiteit en op het vormen van de toekomst van de mensheid. Op het wereldtoneel spelen ook spirituele krachten mee die bepaald niet het beste met de mens voor hebben. Zij willen de mensheid voor hun eigen doeleinden gebruiken en doen onder meer door manipulatie en machtsmisbruik.

In deze voordrachten geeft Rudolf Steiner aan hoe en wat we kunnen bijdragen aan een toekomst waarin de mensheid zich in vrijheid ontwikkelt.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner