Licht en schaduw op de weg van de mensheid

Rudolf Steiner

De gebeurtenissen waarover de media berichten zijn soms moeilijk te begrijpen. Ze lijken zinloos. Misschien is de manier waarop we gewoon zijn de actualiteit en de geschiedenis te onderzoeken ontoereikend.

Een wijze van onderzoeken die niet alleen uiterlijke gebeurtenissen maar ook hun spirituele dimensie als realiteit neemt kan een ander licht werpen op de geschiedenis, de actualiteit en op het vormen van de toekomst van de mensheid. Op het wereldtoneel spelen ook spirituele krachten mee die bepaald niet het beste met de mens voor hebben. Zij willen de mensheid voor hun eigen doeleinden gebruiken en doen onder meer door manipulatie en machtsmisbruik.

In deze voordrachten geeft Rudolf Steiner aan hoe en wat we kunnen bijdragen aan een toekomst waarin de mensheid zich in vrijheid ontwikkelt.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

– Rudolf Steiner – De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910