Een leerschool van liefde – Maria Magdalena in het evangelie van Johannes – Hans Lemmens

Een leerschool van liefde – Maria Magdalena in het evangelie van Johannes –

Hans Lemmens

Onlangs erkende de paus dat Maria Magdalena een apostel van Jezus was. Een dappere uitspraak,

maar het feit stond al eeuwen lang openlijk vermeld in het evangelie van Johannes. Hans Lemmens

vertelt wat er nog meer over Maria Magdalena vermeld staat in dit evangelie, openlijk of tussen de

regels door. Bijvoorbeeld dat zij niet alleen een apostel van Jezus was maar ook  zijn partner en als

zodanig aan hem gelijkwaardig.

De uit dit evangelie te distilleren visie op het mannelijke en het vrouwelijke past hij vervolgens toe op

de geschiedenis zoals die zich na de beschreven gebeurtenissen heeft afgespeeld, met een

belangrijke rol voor de troubadours uit de twaalfde eeuw, de zangers van de hoofse liefde.

Dit boek gaat over de liefde en de verheffende werking ervan. En over hoe die verheffing in het

dagelijks leven gestalte kan krijgen.

Hans Lemmens schreef eerder Het elastiek tussen lichaam en ziel(over hoogsensitiviteit en

autisme), Hoe mensen lichaam zijn (over hoogsensitiviteit en cultuur) en Liefde als kennis (over de

geschiedenis van de man-vrouw- relatie).

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis