Leerrijpheid – Van kleuterklas naar groep 3/klas 1 – Loïs Eijgenraam

Leerrijpheid – Van kleuterklas naar groep 3/klas 1 – Loïs Eijgenraam

Motorische ontwikkeling, tanden wisselen, beginnende geletterdheid, dominantie, de kindertekening, lateralisatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling…Op veel (vrije)scholen wordt door de kleuterleerkracht, intern begeleider en an­de­ren met grote aandacht gekeken naar kleuters die de overgang van de kleuterklas (groep 2) naar klas 1 (groep 3) gaan maken. Dit boek beschrijft voor ouders en andere opvoeders waar scholen naar (kunnen) kijken bij kleuters tijdens het proces van het vaststellen van de leerrijpheid. Waarom scholen hiernaar kijken, hoe een leerrijpheids­pro­cedure er uit kan zien, welke leeftijd een kleuter ‘moet heb­ben’ en wat een kleuter moet kunnen en zijn, wil het zich in klas 1/groep 3 thuis voelen en tot een andere vorm van le­ren komen. Begrippen zoals visuele discriminatie, pen­greep, sociaal-emotionele ontwikkeling, de kindertekening en vele andere worden toegelicht. De verwachtingen en ei­sen van de onderwijs inspectie voor de scholen zijn om­schre­­­­ven. De vraag of en hoe ouders het leerrijp worden kunnen ondersteunen, wordt bij ieder ontwikkelgebied beschreven.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner