De leerlingen van Christus – Over de mysterie-achtergrond van de twaalf apostelen – Judith von Halle

De leerlingen van Christus – Over de mysterie-achtergrond van de twaalf apostelen –
Judith von Halle

De twaalf apostelen: de eenvoudige mannen uit Palestina?
– De lichamelijke stamboom van de mensheid, van de apostelen en van
Jezus van Nazareth;
– Het keerpunt van de mensheidsontwikkeling: de twaalf apostelen als
stamvaders van onze geestelijke stamboom;
– De twaalfheid van de leerlingen als kosmisch lichaam van Christus;
– Het Laatste Avondmaal en het elementenlichaam van de mens;
– Ons geestelijke wordingsproces door de apostolische
wereldbeschouwingen;
– Over de krachten van de dierenriem en de betekenis van de twaalf
tronen in het eerste Goetheanum;
– De zeven na-atlantische cultuurperioden en hun geestelijke
patronaten;

– Het openbaar worden van de dertiende te midden van de twaalf en het geheim van de voetwassing;
– De mensen-ikken als verschillende ledematen van het ene kosmische lichaam.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis