Kosmogonie – De evolutie van mens en heelal – Oude mysteriën en christelijke inwijding

Rudolf Steiner

Schepping of evolutie? Een unieke voordrachtenreeks in Steiners werk. Het betreft de door Schuré opgeschreven voordrachten die Steiner in 1906 in Parijs hield. Behalve een schets van de mensheidsontwikkeling vormen ze een prachtig overzichtspanorama over de geesteswetenschap.

Met onderwerpen als o.a. Darwin, Atlantis, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen, de oude en de moderne inwijding, de oorsprong van de mythen en sagen, de rozenkruisers, kleuren, de rol van dromen, menselijke passies, de zeven trappen van de christelijke inwijding, de rol van alcohol, de openbaring van de zeven levensgeheimen, het vrije huwelijk, de Apocalyps.Met nawoorden, o.a. van Edouard Schuré en Rudolf Steiner

« Terug


Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien.

– Rudolf Steiner