Kleur in de klas – Jet Nijhuis

Kleur in de klas – Jet Nijhuis

 

Kinderen schilderen op de vrijeschool met aquarelverf op een vochtig papier. Dit is de zogenaamde

nat-in- nattechniek. Al schilderend leren de kinderen de kleuren kennen in hun vele nuances, in hun

veranderlijkheid en in hun spel met andere kleuren. Kinderen beleven ook dat het rood kan snuiven

als een stier en dat blauw laat zien hoe Maria met haar mantel het kind beschermt.

Kleurvlakken zijn stemmingsbeelden. Zo ervaren kinderen dat de kleuren om hen heen het hart

kunnen raken. ‘Over de brug van de kleuren loopt mijn hart naar de wereld.’

Bovendien dragen kleuren nog een geheim: ze laten door verdichting allerlei vormen zien, waaruit

bijvoorbeeld een landschap, een dier of een strijdtafereel getoverd kan worden.

 

In ‘Kleur in de klas’ geeft Jet Nijhuis, oud-vrijeschooldocente, 130 uitgewerkte voorbeeldlessen voor

klas 1 t/m 6 van de vrijeschool.

Het praktische van dit boek is te vinden in de opbouw van de lessen. Iedere les heeft hetzelfde

format; het bestaat uit dezelfde onderdelen: het lesdoel, de benodigde materialen, de voorbereiding,

de les zelf en de onontbeerlijke nabespreking van de les met de kinderen. De schilderopdrachten aan

de kinderen zijn voorzien van illustraties. In één oogopslag is de les duidelijk.

Elke schooljaar heeft een inleidend hoofdstuk. Daarin staat de ontwikkelingsfase van de kinderen

kort beschreven en wordt er uitgelegd hoe je daar in de schilderles bij aansluit.

 

Enkele facetten van de didactiek: Hoe differentieer je in een schilderles? Hoe gebruik je de

temperamenten? In hoeverre is de les geleid, en waar is de vrije expressie te vinden? Hoe kun je het

waarnemend tekenen gebruiken in een schilderles?

 

Het boek lijkt een methode, maar dat is het niet. De schilderoefeningen in klas 1 zijn methodisch

opgebouwd; voor de rest van de klassen is er exemplarisch materiaal te vinden bij de

schilderlesdoelen.

Het doel van dit boek is om de leerkracht te stimuleren om zelf schilderlessen te maken. Hiervoor zijn

aanwijzingen en tips in dit boek te vinden. Op elke lesbladzijde is ruimte gelaten voor eigen

opmerkingen, vondsten, ontwerpjes. Met dit werkboek kan de leerkracht door learning by doing zelf

vrolijke schilderlessen maken waar de kinderen van smullen.

De lessen kunnen ook gebruikt worden in de kunstzinnige therapie en in het reguliere onderwijs.

« Terug


Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien.

– Rudolf Steiner