Kennismaking met de Christengemeenschap – Otilia Broekers

Kennismaking met de Christengemeenschap – Otilia Broekers

De Christengemeenschap is in 1922 gesticht met medewerking van Rudolf Steiner, grondlegger van

de antroposofie, als beweging tot religieuze vernieuwing. Ze streeft ernaar basiswaarheden van het

christelijk geloof een nieuwe en levende inhoud te geven. De antroposofische inzichten zijn hierbij

behulpzaam. Deze kerk kent geen leerregels in de traditionele zin: de mens is een mondig wezen en

'geloven op gezag' past niet meer bij deze tijd. De zeven sacramenten worden gezien als een geldige

ordening in het religieuze leven en staan centraal.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

– Rudolf Steiner – De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910