Je kunt er ook anders naar kijken Gedragsstoornissen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Inzicht – begrip – behandeling

Geertje Post Uiterweer

Dit boek behandelt zes ziektebeelden (constitutiebeelden) die voorkomen bij kin­deren en volwassenen met een verstandelijke beperking en een gedragsstoornis zoals autisme, adhd, obsessief-compulsieve stoornis, epilepsie, enzovoort. De be­schrijvingen van deze constitutiebeelden zijn het resultaat van complementair we­tenschappelijk onderzoek. In de huidige wetenschap wordt de oorzaak van gedrags­problematiek en verstandelijke beperking veelal gezocht en gevonden in de herse­nen en de genen. Dit wordt door de auteur onderschreven, maar zij stelt zich te­vens de vraag wat de oorzaak is van het ontstaan van deze afwijkingen. Het antro­posofie­woord op deze vraag leidt tot een beter begrip en meer behandelings­metho­den. In dit boek vindt u een uitgebreide beschrijving van elk constitutiebeeld: de symptomen, de oorzaak, de interpretatie, de behandeling, de benadering en de the­ra­pie. Deze aspecten worden zeer herkenbaar, praktisch en concreet beschreven, met voorbeelden en illustraties. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de diagnos­tiek en aan de relatie van de zes constitutiebeelden met reguliere ziektebeelden. Een aantal trainingsoefeningen voor opvoeders en begeleiders geven nog meer inzicht in de beschreven constitutiebeelden. Dit boek is bedoeld voor opvoeders en hulp­ver­leners op alle niveaus.

« Terug


Wij leven in een tijd die het noodzakelijk maakt dat wij ontwaken.

– Rudolf Steiner