ISIS – MARIA – SOFIA – HET GEHEIM VAN HET EEUWIG-VROUWELIJKE – Rudolf Steiner

 

De zich ontwikkelende mens doorzien, met zijn vermogens en eenzijdigheden.

Versterken en veredelen van willen, voelen en denken. Met sprekende voorbeelden

geeft Wolter Bos handvatten voor het omgaan met jonge mensen, èn voor de

zelfkennis van ons volwassenen. Steiners spirituele inzichten, de diverse

planeetkwaliteiten, vormen het sturende principe.

Met een essay van Hugo Pronk.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis