ISIS – MARIA – SOFIA – HET GEHEIM VAN HET EEUWIG-VROUWELIJKE – Rudolf Steiner

 

De zich ontwikkelende mens doorzien, met zijn vermogens en eenzijdigheden.

Versterken en veredelen van willen, voelen en denken. Met sprekende voorbeelden

geeft Wolter Bos handvatten voor het omgaan met jonge mensen, èn voor de

zelfkennis van ons volwassenen. Steiners spirituele inzichten, de diverse

planeetkwaliteiten, vormen het sturende principe.

Met een essay van Hugo Pronk.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

 

 

– De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910