ISIS – MARIA – SOFIA – HET GEHEIM VAN HET EEUWIG-VROUWELIJKE – Rudolf Steiner

 

De zich ontwikkelende mens doorzien, met zijn vermogens en eenzijdigheden.

Versterken en veredelen van willen, voelen en denken. Met sprekende voorbeelden

geeft Wolter Bos handvatten voor het omgaan met jonge mensen, èn voor de

zelfkennis van ons volwassenen. Steiners spirituele inzichten, de diverse

planeetkwaliteiten, vormen het sturende principe.

Met een essay van Hugo Pronk.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner