Interesse voor de ander

Rudolf Steiner

Wij hebben nog geen intensieve belangstelling voor de andere mens, aldus Rudolf Steiner; daarom kritiseren we hem, koesteren we sympathie en antipathie jegens hem.

Dat we onze naaste moeten liefhebben noemt Steiner ‘hartverwarmend, maar egoïstisch gepraat’. Hij brengt de valkuilen, de gevaren, de illusies waarin we leven in kaart, en geeft handvatten hoe we deze kunnen overwinnen.

Helder schetst Steiner de vier wegen om interesse van de mensen voor elkaar te bevorderen.

« Terug


Wij leven in een tijd die het noodzakelijk maakt dat wij ontwaken.

– Rudolf Steiner