Innerlijk vuur – Een wegwijzer bij Rudolf Steiner, Gezondmakend onderwijs

Innerlijk vuur – Een wegwijzer bij Rudolf Steiner, Gezondmakend onderwijs speciaal de 10de, 11de en 12de voordracht – Hugo Pronk

Wat speelt zich allemaal af in de wereld van het kind, verborgen voor de volwassenen, maar van bepalend belang voor die volwassen geworden mens?

Autoriteit, vermoeidheid en geheugen zijn wezenlijke elementen in het onderwijs.

Wat is: de stroom die aanruist, hoog opgolft, terugvloeit en een helder, overzichtelijk beeld op het strand van het innerlijk achterlaat? Wat zijn de grote ‘ketterijen’ die Steiner aanstipt?

Licht werpen op deze en andere vragen is het doel van het boekje.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis