Innerlijk vuur – Een wegwijzer bij Rudolf Steiner, Gezondmakend onderwijs

Innerlijk vuur – Een wegwijzer bij Rudolf Steiner, Gezondmakend onderwijs speciaal de 10de, 11de en 12de voordracht – Hugo Pronk

Wat speelt zich allemaal af in de wereld van het kind, verborgen voor de volwassenen, maar van bepalend belang voor die volwassen geworden mens?

Autoriteit, vermoeidheid en geheugen zijn wezenlijke elementen in het onderwijs.

Wat is: de stroom die aanruist, hoog opgolft, terugvloeit en een helder, overzichtelijk beeld op het strand van het innerlijk achterlaat? Wat zijn de grote ‘ketterijen’ die Steiner aanstipt?

Licht werpen op deze en andere vragen is het doel van het boekje.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

– Rudolf Steiner – De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910