Imaginatie, Inspiratie, Intuïtie – Handboek antroposofische onderzoeksmethoden

Erik Baars, Auke van der Meij e.a.

Hoe maak je een diagnose van een patiënt op maat? Hoe een beeld van een leerling? En hoe vind je vervolgens de passende interventie? Hoe stuur je in een nijpende situatie? Hoe evalueer je ef­fec­ten in unieke en complexe situaties?
Dit zijn vragen uit het praktische leven die een beroep doen op je individuele oordeelsvermogen. Imaginatie, Inspiratie, Intuïtie bevat praktische adviezen waarmee je je oordeelsvermogen ver­sterkt.
In scholen, therapeutica en zorginstellingen neemt in het kader van kwaliteitsbewaking de for­ma­lisering en protocollering van diagnose en behandeling toe. Veel professionals onderkennen het ge­­­vaar dat daardoor hun geschoolde oordeel buiten spel komt te staan. Hun oordeel én betrok­kenheid is onontbeerlijk om in concrete situaties de goede handeling te vinden. Dit handboek is gericht op het versterken van het professionele oordeel en het vinden van de goede handeling.
De in Imaginatie, Inspiratie, Intuïtie opgenomen methoden en adviezen zijn ontwikkeld vanuit de antroposofie. Deze zijn van daaruit ook gericht op het verder ontwikkelen van onze waarne­mings­­­­­mogelijkheden, waarmee de geestelijke dimensie van de werkelijkheid ervaarbaar worden. Imaginatie, inspiratie, intuïtie maken ons voor die dimensie ontvankelijk.
Het boek is voor iedere professional die oordeelkundig in zijn leven en werk wil staan als ook voor studenten op het gebied van zorg en pedagogiek.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner