Hoe vind ik de Christus? – Rudolf Steiner

Hoe vind ik de Christus? – Rudolf Steiner

In onze tijd wordt het Christus-wezen geclaimd door allerlei kerkelijke en niet-kerkelijke instanties. Maar willen we toegang krijgen tot dat Christus-wezen? Steiner schildert de noodzaak voor de moderne mens om de Christus te beleven. Dat zal een avontuurlijke tocht zijn. Hij beschrijft ook welke valkuilen je op je weg kunt tegenkomen. Herkenbaar is hoe menig modern mens daarin terecht is gekomen.

Tevens wordt hier de visie van de antroposofie op de Christus helder beschreven. Het wèrkelijk begrijpen en ervaren van het Christus-wezen.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis