Hoe karma werkt – 21 jaar Drempeltheater – 100 jaar Mysteriedrama

Gastkemper Michel e.a.

In Hoe karma werkt worden de vier Mysteriedrama’s van Rudolf Steiner op een zeer verhelderende wijze belicht met een overzicht van de geschiedenis van de drama’s, een samenvatting van dit in totaal meer dan 20 uur durende toneelwerk, een beschrijving van de vijf hoofdpersonages en een artikel over de Egyptische inwijding.

Rudolf Steiner (1861-1925) de grondlegger van de antroposofie heeft tussen 1910 en 1913 vier Mysteriedrama’s geschreven. Hierin worden de persoonlijke ontwikkelingen van de hoofdpersonen over een lange reeks van jaren belicht in relatie tot voorgaande levens en met unieke inzichten in de geestelijke achtergronden.

Het uit 45 medewerkers bestaande Drempeltheater heeft gedurende 21 jaar aan de Nederlandse opvoeringen van de vier Mysteriedrama’s gewerkt. In Hoe karma werkt worden ook de zeer persoonlijke ervaringen en belevenissen met de Mysteriedrama’s van de betrokkenen op unieke wijze verwoord. De actualiteit van de drama’s klinkt daarbij in elk verhaal door.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

– Rudolf Steiner – De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910