Het werk van de engelen

Rudolf Steiner

‘Ik heb er vaak over gesproken dat de mensen, hoewel ze wakker zijn, in de belangrijkste aangele­gen­heden eigenlijk hun leven slapend laten voorbijgaan,’ aldus Steiner.

Sommige wezens ‘willen de mens ervan overtuigen dat hij eigenlijk slechts een zeer hoog ontwik­kel­de dier is.’ ‘Een onspirituele wereldbeschouwing … zou de dwaling op het gebied van de sek­su­ele instincten niet zien.’ ‘De engelen werken aan de toekomstige sociale vormen voor het aar­de­leven van de mens,’ vertelt Steiner in deze voordracht.

Voor lezers die serieus onderzoek naar engelen doen.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner