Het werk van de engelen

Rudolf Steiner

‘Ik heb er vaak over gesproken dat de mensen, hoewel ze wakker zijn, in de belangrijkste aangele­gen­heden eigenlijk hun leven slapend laten voorbijgaan,’ aldus Steiner.

Sommige wezens ‘willen de mens ervan overtuigen dat hij eigenlijk slechts een zeer hoog ontwik­kel­de dier is.’ ‘Een onspirituele wereldbeschouwing … zou de dwaling op het gebied van de sek­su­ele instincten niet zien.’ ‘De engelen werken aan de toekomstige sociale vormen voor het aar­de­leven van de mens,’ vertelt Steiner in deze voordracht.

Voor lezers die serieus onderzoek naar engelen doen.

« Terug


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed