Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament

Deze nieuwe Nederlandse vertaling van het eeuwenoude boek is zeer aantrekkelijk vormgegeven.

Het is geschreven in een toegankelijke taal, die zowel recht doet aan de directe stijl als aan de

spirituele inhoud van het Griekse origineel.

Het geheel is geïllustreerd door de Nederlandse kunstenares Sonia van der Klift.

Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 geschriften, die in de 1e en het begin van de 2e eeuw na

Christus in het Grieks werden geschreven.

Het boek begint met de Evangeliën: vier verschillende verhalen over het nieuwe dat 2000 jaar

geleden in Palestina begon met de komst van Jezus van Nazareth.

Vervolgens beschrijft het geschrift Handelingen van de apostelen hoe er na Jezus' kruisdood en

opstanding een beweging ontstond die zich geleidelijk uitbreidde, via Klein-Azië en Griekenland tot

aan de keizer in Rome, het toenmalige centrum van de macht.

Daarna volgen 21 brieven van verschillende apostelen, die zij schreven aan de eerste christelijke

gemeenschappen.

Het Nieuwe Testament eindigt in de Openbaring van Johannes met een blik in de toekomst.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner