Het Michaël-mysteriën – Geesteswetenschappelijke beschouwing van de Michaël- imaginatie en de euritmische weergave daarvan – Sergej O. Prokofieff

 

Sergej Prokofieffs laatste boek, over het thema dat hem in feite heel zijn leven heeft

beziggehouden: het Michaël-mysterie, zoals Rudolf Steiner dat pas na de Kerstconferentie in

zijn volle omvang kon openbaren, zowel in de karma-voordrachten en de ‘Michaël-brieven’

(‘Leitsätze’) als in de majestueuze Michaël-imaginatie waarmee hij op 28 september 1924

zijn laatste voordracht besloot, alsmede in de euritmische vormen die hij nog op zijn ziekbed

voor de toneeluitvoering van deze imaginatie schiep. In een werkelijk magistrale

beschouwing weet Sergej Prokofieff dit mysterie voor ons te onthullen, met als resultaat een

indringend beeld van de werkzaamheid van de Tijdgeest Michaël en de oproep die hij in

onze tijd tot alle ware ‘Michaëlieten’ richt, een oproep die Sergej Prokofieff uit het hart

gegrepen was. Een waarachtig testament!

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

 

 

– De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910