Het kwaad als uitdaging – Oorsprong – Werking – Verlossing

Bastiaan Baan, Christine Gruwez, John van Schaik

 

Het kwaad is zo oud als de wereld. Het kwaad negeren of ontkennen is al even oud. Toch weten we – vaak door schade en schande: wanneer we de duistere kanten van het leven en van onszelf geen aandacht geven, wordt het ‘van kwaad tot erger’. Zijn er ook wegen te vinden die ‘van kwaad tot beter’ leiden? In het eerste deel van dit boek gaan de drie auteurs op zoek naar de oorsprong en de betekenis van het kwaad. Het tweede deel is gewijd aan de vraag, hoe het kwaad verschijnt en herkend kan worden. In de laatste reeks hoofdstukken wordt de vraag gesteld hoe wij ons van het kwaad kunnen verlossen en hoe het kwaad wellicht zelf verlost kan worden: een opgave voor de toekomst, die tevens uiterst actueel is. Het recente verleden illustreert deze uit­dagende opgave met een uitspraak van de 18-jarige Helle Gannestad, die in 2011 bij de herden­king van de bloedige aanslagen in Noorwegen zei: ‘Wanneer één man zoveel kwaad kon aanrich­ten – stel je eens voor hoeveel liefde wij met elkaar kunnen scheppen.’

Rubriek 1

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis