Het goede voorbeeld – 12 positieve kwaliteiten die elke ouder aan zijn kind wil meegeven – Christiane Kutik

Het goede voorbeeld – 12 positieve kwaliteiten die elke ouder aan zijn kind
wil meegeven – Christiane Kutik
Hoe geef je je kinderen een goede leidraad mee voor het leven? De wereld is zo divers, iedereen
vindt wat anders en er worden veel vraagtekens gezet achter normen en waarden. Hoe geef je je
kind een oriëntering mee in de veelheid van indrukken en richtingen? De auteur behandelt dit
vraagstuk uitgebreid. Ze wil kinderen zelfvertrouwen meegeven en bij hen het vermogen aanleggen
om verbindingen aan te gaan met medemensen en met het zo diverse leven. Een kind kijkt daarbij
naar hoe grote mensen dat doen. Een volwassene geeft ze een voorbeeld van hoe het leven geleefd
kan worden. Christiane Kutik bespreekt een veelheid van praktische ideeën over hoe je in het
dagelijkse leven authentiek levenswaarden laat zien door ze gewoon te doen en soms te bespreken.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis