Het goede voorbeeld – 12 positieve kwaliteiten die elke ouder aan zijn kind wil meegeven – Christiane Kutik

Het goede voorbeeld – 12 positieve kwaliteiten die elke ouder aan zijn kind
wil meegeven – Christiane Kutik
Hoe geef je je kinderen een goede leidraad mee voor het leven? De wereld is zo divers, iedereen
vindt wat anders en er worden veel vraagtekens gezet achter normen en waarden. Hoe geef je je
kind een oriëntering mee in de veelheid van indrukken en richtingen? De auteur behandelt dit
vraagstuk uitgebreid. Ze wil kinderen zelfvertrouwen meegeven en bij hen het vermogen aanleggen
om verbindingen aan te gaan met medemensen en met het zo diverse leven. Een kind kijkt daarbij
naar hoe grote mensen dat doen. Een volwassene geeft ze een voorbeeld van hoe het leven geleefd
kan worden. Christiane Kutik bespreekt een veelheid van praktische ideeën over hoe je in het
dagelijkse leven authentiek levenswaarden laat zien door ze gewoon te doen en soms te bespreken.

« Terug


Être guidé par une étoile ne signifie rien d’autre que de percevoir l’âme elle-même sous l’apparence d’une étoile.

– Rudolf Steiner