Het geweten

Rudolf Steiner

‘De mentaliteit van de moderne mens is vaak niet van waarheidsliefde doortrokken,’ aldus Rudolf Steiner.

Aan de hand van voorbeeldgevallen – schilderijenvervalsers, de dagelijkse krant enz. – schetst hij hoe wij tegenwoordig met de waarheid omgaan. En welk effect dat op ons heeft.

‘Regeert de leugen’ in de media? Wat is de rol van dogma’s? Wat zou dat voor de menselijke ziel kunnen betekenen?

Meesterlijk is Steiners aandacht voor de rol van stijl in de taal.

Een boekje voor echte waarheidszoekers.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis