Het gespiegelde Ik

Rudolf Steiner

Het uitwerken van de brug tussen natuurwetenschap en geesteswetenschap: dat lag Rudolf Steiner zijn leven lang bijzonder aan het hart. Of anders geformuleerd: inzicht in de samenhang tussen lichaam, ziel en geest.

Een unieke positie heeft de zogeheten Bologna-voordracht in het vraagstuk van de ‘grensplaats van de kennis’. Daar in Bologna – het enige optreden van Steiner op een vakcongres van filosofen – stelt hij de kardinale vraag: ‘Waar bevindt zich ons Ik eigenlijk?’

Het antwoord van toen heeft een centrale betekenis voor het oplossen van het probleem lichaam-ziel en voor een op innerlijke ervaring gebaseerd mensbeeld.

« Terug


Wij leven in een tijd die het noodzakelijk maakt dat wij ontwaken.

– Rudolf Steiner