Gezond hechten – Opgroeien in verbondenheid met jezelf en de wereld – Eijgenraam Loïs

Gezond hechten gaat over de verbinding die het (jonge) kind aangaat met zichzelf en de wereld.

Een verbinding aangaan met het eigen lichaam is de basis om als kind een relatie aan te kunnen

gaan met zichzelf, de ouder(s), andere opvoeders als de peuterleidster, meester op school, leraar

op de middelbare school, vriendjes, dieren, planten, kortom de wereld. In het werken met

kinderen, leerkrachten, ouders, opvoeders en tijdgenoten heeft Loïs Eijgenraam het onderwerp

‘hechten’ in vele aspecten ontmoet. Zowel het gezonde hechten als het onveilige hechten dat

wonden heeft veroorzaakt. Dit boek gaat over het proces van hechten en het gezond gehecht

zijn. Het biedt opvoeders en andere geïnteresseerden inzicht hoe het proces van hechten

verloopt, wat voorwaarden zijn om gehecht te raken en hoe de opvoeder aan dit proces kan

meewerken. Er worden achtergrondinformatie en praktische tips gegeven hoe in de (zelf)

opvoeding aan gehechtheid gewerkt kan worden. De informatie wordt met praktijkvoorbeelden

ondersteund.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner