Gezond hechten – Opgroeien in verbondenheid met jezelf en de wereld – Eijgenraam Loïs

Gezond hechten gaat over de verbinding die het (jonge) kind aangaat met zichzelf en de wereld.

Een verbinding aangaan met het eigen lichaam is de basis om als kind een relatie aan te kunnen

gaan met zichzelf, de ouder(s), andere opvoeders als de peuterleidster, meester op school, leraar

op de middelbare school, vriendjes, dieren, planten, kortom de wereld. In het werken met

kinderen, leerkrachten, ouders, opvoeders en tijdgenoten heeft Loïs Eijgenraam het onderwerp

‘hechten’ in vele aspecten ontmoet. Zowel het gezonde hechten als het onveilige hechten dat

wonden heeft veroorzaakt. Dit boek gaat over het proces van hechten en het gezond gehecht

zijn. Het biedt opvoeders en andere geïnteresseerden inzicht hoe het proces van hechten

verloopt, wat voorwaarden zijn om gehecht te raken en hoe de opvoeder aan dit proces kan

meewerken. Er worden achtergrondinformatie en praktische tips gegeven hoe in de (zelf)

opvoeding aan gehechtheid gewerkt kan worden. De informatie wordt met praktijkvoorbeelden

ondersteund.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis