GENEZEN, DIALOOG TUSSEN LICHAAM EN ZIEL – Bob Witsenburg

Deze praktische gids van Bob Witsenburg, een leven lang arts vanuit een holistische

visie, zet uiteen hoe ziel en lichaam elkaar bepalen, en hoe gezondheid het resultaat

is van de juiste verhouding tussen die twee. Witsenburg behandelt een groot aantal

aandoeningen, als burn-out, dementie, diabetes, slaapstoornissen, migraine en veel

andere. Zowel vanuit regulier oogpunt als vanuit een holistische visie op de mens

gaat hij in op hun oorzaken en hij geeft een keur aan mogelijke therapieën en

behandelingen. Een must voor ieder die weet dat het lichaam meer is dan een

chemische machine om te leven!

Bob Witsenburg (1939) studeerde geneeskunde in Leiden en Rotterdam. Hij werkte

een aantal jaren in een klein ziekenhuis in Ghana, [West-Afrika] waarna hij zich in

Arlesheim, Zwitserland toelegde op de antroposofische geneeskunde. Hij was

gedurende ruim 30 jaar werkzaam als huisarts in het Therapeuticum Haarlem,een

eerstelijns antroposofisch gezondheidscentrum, waar hij een twintigtal huisartsen-in-

opleiding begeleidde. Gedurende ruim twintig jaar maakte hij in diverse functies deel

uit van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen.

Sinds 2004 is hij onder andere als docent verbonden aan de opleiding voor

Kunstzinnige Therapie te Leiden, en sinds 2007 als huisarts aan een instituut voor

verstandelijk gehandicapten.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis