Gebruik je hersens! – Arie Bos

Gebruik je hersens! – Arie Bos
Voor de meeste boeken o ver hersenen moet je een universitaire of tenminste een voortgezette
opleiding hebben gevolgd om ze te kunnen lezen. Dat geldt ook voor zijn eigen boeken, bedacht Arie
Bos. Terwijl hij eigenlijk vond, dat iedereen zou moeten kunnen lezen wat hij daarin beweert.
Daarom besloot hij een versie te maken die voor ieder mens, en ook voor scholieren in de hoogste
klassen van de middelbare school, leesbaar zou moeten zijn. Diverse mensen met wel een
universitaire achtergrond reageerden op dit plan met de verzekering, dat ook zij op zo’n boek
wachtten.
De auteur verdedigt in zijn boek dat niet de hersenen ons gebruiken, maar dat wij onze hersenen
gebruiken. Dat doet hij door de werking en de bouw van de hersenen uit te leggen en de rol die het
bewustzijn hierin speelt. Wij zijn niet onze hersenen, maar door ze te gebruiken maken we ze tot een
bij ons passende hulp voor al ons doen en laten. Hierbij komen zoveel aspecten ter sprake dat je,
wanneer je het boek uit hebt, heel veel over hersenen weet.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis