Europese mysteriën en ingewijden – Rudolf Steiner

Europese mysteriën en ingewijden – Rudolf Steiner

In de mysteriën heerste de diepste geheimhouding. Op mysterieverraad stond de doodstraf. Nu de

tijd van openbaarmaking is aangebroken, kan de ingewijde via de geesteswetenschap de mysterie-

inhoud onthullen. In deze voordrachten schetst Steiner de 'kring van twaalf' met de dertiende die

onder hen woonde. Hij beschrijft wat er in de mysterieplaatsen gebeurde, en hoe de Europese sagen

van de mysteriën afstammen. We beschouwen o.a. Balder, Loki en Siegfried, de godenschemering,

en Floris en Blancefleur.

Het mysterieleven van Europa vormt de basis voor ons huidige bewustzijn.

« Terug


Être guidé par une étoile ne signifie rien d’autre que de percevoir l’âme elle-même sous l’apparence d’une étoile.

– Rudolf Steiner