Elektrosmog – De werking en risico’s van elektromagnetische straling en velden – Jan van Gils

Elektrosmog – De werking en risico’s van

elektromagnetische straling en velden – Jan van Gils

We zijn dag en nacht omgeven door elektrische en draadloze apparaten, wat we vaak vergeten.

Omdat we gebrekkige informatie krijgen en door gebruiksgemak weten we maar weinig van de

effecten. Wat doen zenderstraling (mobieltjes), WiFi en babyfoon met jou? En met je kinderen? En

wat kunnen wij er tegenover stellen? Drs. ing. Jan van Gils, natuurkundige en leerkracht, schreef

deze kundige visie en kritische reflectie op draadloze communicatie, elektromagnetische velden en

straling. Dit boekje geeft zicht op gezondheidsrisico’s, natuurwetenschappelijke aspecten én op wat

de wetgever doet en nalaat. Hij doet een appèl op ons, gebruikers.

Een goede gids om deze niet-ongevaarlijke zaken te begrijpen en er bewust mee om te leren gaan.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

 

 

– De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910