Eenvoudig opvoeden

 Kim John Payne

In de hedendaagse jachtige maatschappij hebben kinderen te veel spullen, te veel keuzes en te weinig vrije tijd. De internationaal befaamde gezinstherapeut Kim John Payne helpt ouders bij het terugwinnen van de ruimte en vrijheid die kinderen nodig hebben voor de ontplooiing van hun unieke persoonlijkheid. Eenvoudig opvoeden geeft hiervoor inspiratie en ideeën, zoals:

– Organiseer de thuissituatie: zorg voor weinig spullen en een opgeruimd huis; verminder de overlast aan geluiden, straling en zintuiglijke prikkels.

– Stel ritmes en rituelen in, bijvoorbeeld ontspannen gezamenlijke maaltijden en slaaprituelen.

– Neem pauzes op in het rooster. Zorg voor regelmatige perioden van rust.

– Beperk het gebruik van de media. Maak een tijdschema voor de computer- en tv-tijd van je kinderen en beperk zo de eindeloze stroom aan informatie en prikkels.

Als manifest ter bescherming van de ‘onschuld van de jeugd’ is “Eenvoudig opvoeden” een overtuigende gids, die laat zien dat het invoeren van nieuwe ritmes een weldadig effect heeft op het welzijn en de ontwikkeling van je kinderen.

Kim John Payne is afkomstig uit Australië en heeft de laatste 25 jaar gewerkt als adviseur en opvoeder voor zowel kinderen als volwassenen.

Momenteel werkt hij aan een uitgebreid onderzoeksproject op het gebied van stoornissen die te maken hebben met aandachtproblematiek, waarbij de focus ligt op het behandelen van deze stoornissen zonder het gebruik van medicijnen.

Hij woont met zijn vrouw en twee dochters in New York. 

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis