Een – betere – wereld voor kinderen

Christopher Clouder, Werner Govaerts, Michiel Matthes

Kinderen worden door politici en belangrijke actoren in de maatschappij nog altijd te veel beschouwd als toekomstige ‘soldaten’ voor hun land in de globale competitie met andere landen. Van een kindgericht beleid komt er dan niet veel in huis.

De auteurs van dit boekje hebben ontdekt dat met relatief beperkte middelen en investeringen de kwaliteit van het kind-zijn in de Westerse samenlevingen (nog) behoorlijk verbeterd kan worden. Dat is geen kwestie van geld, maar van het toepassen van nieuwe inzichten.

Op het gebied van de belangenbehartiging van het kind-zijn kan er nog heel wat gebeuren! Dit boekje (32 blz.) wil daartoe bijdragen. Beleidsmakers kunnen in dit boekje veel inspiratie vinden om voor alle kindgerelateerde beleidsdomeinen meer coherentie na te streven. Opvoeders, leraren en ouders vinden in het boekje de resultaten van het recentste onderzoek op tal van domeinen.

Dit boekje is geïnspireerd op het denkwerk van de Alliance for Childhood European Network Group, en de werkgroep voor de kwaliteit van het kind-zijn in het Europees Parlement. Het is gebaseerd op een aantal fundamentele nieuwe ontdekkingen over de kwaliteit van onze Westerse samenleving in het algemeen en over de kwaliteit van het kind-zijn in het bijzonder.

« Terug


Être guidé par une étoile ne signifie rien d’autre que de percevoir l’âme elle-même sous l’apparence d’une étoile.

– Rudolf Steiner