Economie – De wereld als één economie – Rudolf Steiner

Economie – De wereld als één economie – Rudolf Steiner

Rudolf Steiner zoals hij bekend is, hield zich bezig met het verdiepen van het

esoterisch christendom, karma en reïncarnatie en met het ontwikkelen van

inzichten die o.m. hebben geleid tot de vrijescholen, de antroposofische

geneeskunde, organische architectuur of de biologisch-dynamische landbouw.

De ‘onbekende Rudolf Steiner’ hield zich intensief bezig met de vragen rondom het

spanningsveld dat ontstaan is door de individualisering van de moderne mens. Hoe

komt de moderne, geïndividualiseerde mens, samen met de anderen, tot een

samenleving waarin individu én gemeenschap tot bloei kunnen komen?

In dat kader ontwikkelde hij ook zijn visie op de economie. Die visie berust op een

nieuwe manier van denken over economie; een denkwijze die het mogelijk maakt

de beweeglijkheid van economische processen te begrijpen en zó te organiseren

dat de economie haar dienende opgave waar maakt.

De thema’s die Rudolf Steiner in zijn ‘cursus economie’ behandelde als voorbeeld

of nadere uitwerking van zijn geheel nieuwe benadering van de economie, zijn van

een verbluffende actualiteit en relevantie.

Eerlijke prijsvorming, de verschillende kwaliteiten van geld, het scheppen van een

organische geldkringloop, samenwerken in plaats van concurreren, het beheer van

grond en bodemschatten, de rol van de consument, geldschepping, arbeid en

inkomen: al deze vraagstukken komen aan bod en verschijnen hier in een

samenhang die een basis biedt voor een samenleving waarin vrijheid,

rechtvaardigheid en solidariteit geen loze kreten maar leidende en praktische

principes zijn.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis