Ecologie en wet – naar een nieuwe balans tussen recht, ecologie en samenleving – Fritjof Capra en Ugo Mattei

Ecologie en wet – naar een nieuwe balans tussen recht, ecologie en samenleving – Fritjof Capra en Ugo Mattei

 

Natuurlijke hulpbronnen waren ooit gemeenschappelijk bezit dat aan ‘niemand’ en tegelijk aan ‘iedereen’ toebehoorde. Deze oude denkwijze verdween geleidelijk aan toen de op de gemeenschap gebaseerde rechtspleging verdween om plaats te maken voor gecodificeerde wetten ten bate van de elite, zoals destijds in het oude Rome. In deze weldoordachte verhandeling tonen Capra en Mattei hoe de pijlers van de rechtspleging in het westen – te denken valt aan privé eigendomsrechten en niet openbaar toegankelijk terrein – oude waardevolle basisprincipes teniet hebben gedaan. De Amerikaanse wetgeving, grotendeels ontleend aan de Engelse juridische traditie, ontwikkelde onder invloed van het Verlichtingstijdperk ideeën die de weg bereidden voor mercantilisme en industrialisatiepraktijken die de natuurlijke wereld benaderen als iets wat onderworpen en geëxploreerd kan (en moet) worden. De auteurs zetten hier een zeer ingrijpende filosofie en rechtspleging tegenover, waarbij ze veel eeuwen westerse cultuur en traditie onderuithalen, maar die mogelijk van cruciaal belang is om de steeds scherper opdoemende milieuproblemen op te lossen.

« Terug


Être guidé par une étoile ne signifie rien d’autre que de percevoir l’âme elle-même sous l’apparence d’une étoile.

– Rudolf Steiner