Door de poort van de dood – Teksten en meditaties

Rudolf Steiner

In deze uitgave zijn enkele teksten en meditatieve spreuken bijeengebracht die kunnen bijdragen tot een beter begrip van de werkelijkheid van de dood, en die een hulp kunnen zijn om de gestorvenen op hun weg van de aardse naar de geestelijke wereld zinvol te begeleiden.

« Terug


Wij leven in een tijd die het noodzakelijk maakt dat wij ontwaken.

– Rudolf Steiner