Dionysius de Areopagiet – Verzamelde werken

De raadselachtige Dionysius heeft vanaf de zesde eeuw filosofie en theologie in Oost

en West beïnvloed. Neoplatonisme en christelijke traditie smeedde hij naadloos

aaneen. Zijn Negen Engelenkoren werden en worden altijd weer uitgebeeld.

Kerkbouw en iconenkunst weerspiegelen zijn gedachten. Gebrandschilderde

kerkramen breken, voortbouwend op Dionysius, het licht in talloze verbeeldingen om

ons vandaar mee omhoog te voeren naar het ene goddelijke licht. Ook uit de

moderne theologie, filosofie en kunst is zijn diepste inzicht niet weg te denken.

Dionysius, die in zijn verbeelding de leerling van Paulus is, richt zich op ‘de

onbekende God’ en neemt zijn lezers in een prachtig beschouwelijk ritme mee naar

de sfeer ‘waarover het beter is te zwijgen’. Eerste volledige Nederlandse vertaling

door Michiel ter Horst.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis