Dementie en ik – Marko van Gerven, Christina van Tellingen e.a.

Dementie en ik – Marko van Gerven, Christina van Tellingen e.a.

Dementie of neurocognitieve stoornis (zoals dementie in het nieuwe classificatiesysteem voor de psychiatrie (DSM-5) genoemd wordt) is in meerdere opzichten een complex ziektebeeld: voor de patiënt en diens naastbetrokkenen vanwege het verlies van cognitieve vermogens, gedragsproblemen en afhankelijkheid van anderen. Voor de arts, die een ziekte diagnosticeert waar geen behandeling voor is. Voor therapeuten en verzorgenden om de creativiteit op te brengen een adequaat contact te realiseren met de dementerende mens. Bovendien is de meest voorkomende vorm van dementie, Alzheimer, niet een ziekte met duidelijke diagnose, oorzaak, behandeling en beloop.

Deze Companion beschrijft de praktijk van de behandeling van dementerende ouderen, de diagnostische criteria en bekende risicofactoren van dementie en behandelt een aantal specifieke onderwerpen in relatie tot het dementieproces.

« Terug


Wij leven in een tijd die het noodzakelijk maakt dat wij ontwaken.

– Rudolf Steiner