De weg van het levende denken

Massimo Scaligero

Het verlangen naar waarachtig leven is waarschijnlijk nog nooit zo groot geweest als vandaag de dag. De menselijke ziel hunkert naar een leven dat zowel licht als warmte is. Midden in de ontelbare schijnbevredigingen van deze tijd zoekt de mens koortsachtig naar het water des levens. Slechts zelden wordt het ook gevonden.

Op een heel originele wijze toont Massimo Scaligero ons een weg die van de schijn tot het doorleefde zijn kan voeren. In dit boek laat hij ons ontdekken dat ons dagelijkse ik een ‘schijn-ik’ is dat leeft in denkbeelden die eigenlijk dode spiegelingen zijn van een essentie die nooit gevat wordt.

Stap voor stap gaat hij ons voor op de weg die ertoe leidt om de ‘betovering’ van deze schijnwereld te doorbreken en te komen tot de bron van leven, licht en warmte. Het intellectuele bewustzijn wordt daarbij niet uitgeschakeld, maar tot op de bodem doorleefd tot het zich opent voor het ‘innerlijke woord’. Het ‘schijn-ik’ laat zich doorlichten door het ‘ware ik’, dat weliswaar in de wereld is en werkt, maar er niet door gegijzeld wordt.

Massimo Scaligero (1906-1980) leefde als redacteur, oriëntalist, filosoof en antroposoof in Rome. Zijn grondige, doorleefde kennis van de actuele en historische geestelijke stromingen bestemden hem als het ware voor om datgene te voltrekken waaraan deze tijd het meeste behoefte heeft: een spirituele opstanding van het gespiegelde intellectuele denken.

« Terug


Wij leven in een tijd die het noodzakelijk maakt dat wij ontwaken.

– Rudolf Steiner