De vrijheidsimpuls van de Islam

John van Schaik, Christine Gruwez, Cilia ter Horst

‘Islam’ betekent overgave aan God. Daar kunnen we ons in het geseculeerde Westen maar moei­lijk iets bij voorstellen. Want het betekent onder meer afhankelijkheid en predestinatie. Maar is dat ook zo? Is dat niet een typische neocalvinistische invulling? Allah roept op om je in vrijheid over te geven aan jouw God (Soera 96). Allah is barmhartig en vergevingsgezind. Maar tegelijk is Allah de Alziende en de Vernederaar. In de islam staan de vrije wil en de predestinatie op gespan­nen voet met elkaar – maar geldt dat niet voor iedere religie? In deze bundel essays bespreken de auteurs verschillende aspecten van de spanning tussen vrijheid en predestinatie in de islam. De auteurs zijn geïnspireerd door de antroposofie. Vanuit deze achtergrond werpen zij soms een verrassend licht op de vrijheidsimpuls van de islam. De auteurs hopen met dit boek een bijdrage te leveren aan een nuancering van de huidige beeldvorming over de islam.

Rubriek 2

« Terug


Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien.

– Rudolf Steiner