De vier basiszintuigen – Over de vier basiszintuigen of wilszintuigen – Een inleiding en een bloemlezing voor ouders, opvoeders en kleuterleid(st)ers – Lode Claessen

Het komt er op aan de mens te helpen zijn weg in de wereld in waarheid te gaan. Zo dat het

heen en weer bewegen tussen wereld en mens tot een voldragen bestaan wordt

opgebouwd, waarin de menselijke persoon staande blijft. Tot heil van zichzelf en de

gemeenschap.

Het komt op ge-waar-wordingen aan, die kunnen uitgroeien tot waar-nemingen,

waarheidsgevoel en oordeelskracht.

Dat begint bij de eerste levensjaren. Via de tastzin, levenszin, bewegingszin en evenwichtszin

wordt van de wereld datgene opgenomen wat in de ziel van de mens gaat leven als

wereldverstaan. Denken, voelen en willen worden opgevoed door wat de handen en de huid

voelen, door wat in het bewegen als verbondenheid en samenhang wordt beleefd, door wat

oefenend als eigen standpunt in de omgevende wereld wordt ontwikkeld.

‘Vaak beweren we dat als we uit ‘liefde’ handelen alles wel in orde zal komen. En natuurlijk

is dit het voornaamste motief in ons opvoedend gedrag! Maar als de liefde voor het jonge

kind zich niet met de behoefte verbindt om ook inzicht in de ontwikkeling te krijgen en

vanuit dat begrip de juiste omgangsvormen te vinden, dan ontbreekt er toch iets wezenlijks

aan de liefde.’ (H. Kohler)

« Terug


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed