De vier basiszintuigen – Over de vier basiszintuigen of wilszintuigen – Een inleiding en een bloemlezing voor ouders, opvoeders en kleuterleid(st)ers – Lode Claessen

Het komt er op aan de mens te helpen zijn weg in de wereld in waarheid te gaan. Zo dat het

heen en weer bewegen tussen wereld en mens tot een voldragen bestaan wordt

opgebouwd, waarin de menselijke persoon staande blijft. Tot heil van zichzelf en de

gemeenschap.

Het komt op ge-waar-wordingen aan, die kunnen uitgroeien tot waar-nemingen,

waarheidsgevoel en oordeelskracht.

Dat begint bij de eerste levensjaren. Via de tastzin, levenszin, bewegingszin en evenwichtszin

wordt van de wereld datgene opgenomen wat in de ziel van de mens gaat leven als

wereldverstaan. Denken, voelen en willen worden opgevoed door wat de handen en de huid

voelen, door wat in het bewegen als verbondenheid en samenhang wordt beleefd, door wat

oefenend als eigen standpunt in de omgevende wereld wordt ontwikkeld.

‘Vaak beweren we dat als we uit ‘liefde’ handelen alles wel in orde zal komen. En natuurlijk

is dit het voornaamste motief in ons opvoedend gedrag! Maar als de liefde voor het jonge

kind zich niet met de behoefte verbindt om ook inzicht in de ontwikkeling te krijgen en

vanuit dat begrip de juiste omgangsvormen te vinden, dan ontbreekt er toch iets wezenlijks

aan de liefde.’ (H. Kohler)

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

– Rudolf Steiner – De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910