De verschijning van Christus in het etherische. Geesteswetenschappelijke aspecten van de etherische Wederkomst – Sergej O. Prokofieff

De verschijning van Christus in het etherische. Geesteswetenschappelijke aspecten van de etherische Wederkomst  – Sergej O. Prokofieff

In dit boek onderzoekt Sergej Prokofieff de zogeheten etherische Wederkomst van verschillende kanten, waarbij hij onder andere ingaat op de kosmische aspecten van dit gebeuren, de betekenis voor het ‘ik’, de rol van de diverse wezens die Christus helpend ter zijde staan, zoals Michaël, Widar en de nathanische ziel, alsmede het verzet van de tegenmachten. Ook wordt de weg geschetst die Rudolf Steiner is gegaan om tot zijn inzichten op dit gebied te komen, terwijl in de ‘Slotbeschouwing’ aandacht wordt besteed aan de betekenis van deze gebeurtenis voor onze tijd, met name voor de antroposofie en de Antroposofische Vereniging. – Een uiterst inspirerend boek, dat de belangrijkste geestelijke gebeurtenis van onze tijd op aansprekende wijze dichterbij brengt.

« Terug


Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien.

– Rudolf Steiner