De taal van de ziel – Een sociale scholingsweg voor de innerlijke wereld

Adriaan Bekman

In dit boek beschrijft Adriaan Bekman een taal van de ziel die ons kan helpen onze innerlijke we­reld bewust uit te drukken in de organisaties en gemeenschappen waarin we werken en ver­keren. Waar wij thuis een taal van de ziel spreken die het ons mogelijk maakt onze innerlijke we­reld aan de ander kenbaar te maken: ‘ik hou van jou’, daar is deze taal in organisaties niet zo voor handen. Ook biedt Adriaan ons in dit boek een scholingsweg aan die ons in staat kan stellen met deze taal van de ziel op een bewust persoonlijke manier met de vraagstukken van de ziel om te gaan. Niet alleen de tekst, maar ook de beelden en de bijgesloten muziek kunnen dit thema ‘de taal van de ziel’ beleefbaar maken.

Dr. Adriaan Beman is oprichter en directeur van IMO Instituut voor Mens en Organisatieont­wik­keling. Hij is sinds mei 2005 lector Mens en Organisatie aan de Stenden Hogeschool te Leeuwar­den en werkzaam als docent aan het SIOO en de Baak. Hij is voorzitter van de Raad van Toe­zicht van het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts. Hij is gepromoveerd op het onderwerp Bewogen Organisaties: de klant als bron voor organisatievernieuwing.

« Terug


Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien.

– Rudolf Steiner