De Rubens Code – Pieter Paul Rubens en de wegbereiding van de Logos

Jos Verhulst

Dit boek werpt een verrassend licht op een onbekend gebleven aspect van het religieuze œuvre van Pieter Pauwel Rubens (1577-1640).

Analyse van een aantal religieuze schilderwerken van Rubens leert dat de kunstenaar zeer onconventionele christologische opvattingen aanhing. Zo was Rubens van mening dat het Jezuskind vermeld in het Mattheusevangelie (met onder meer de aanbidding door de Magiërs en de kindermoord te Bethlehem) niet dezelfde was als de jonge Jezus uit het Lucasevangelie (met onder meer de Annunciatie en de aanbidding door de her­ders). De Mattheus-Jezus was volgens Rubens geboren op dinsdag 15 september van het jaar 7 v. Chr. De geboorte van de Lucas-Jezus zou hebben plaatsgevonden op vrijdag 14 januari van het jaar 1. Rubens specifieerde datum en uur door in zijn Nativiteiten de precieze sterrenstand op de betrokken ogenblikken te verwerken. Hij gebruikte daarvoor een merkwaardige code van beelden en symbolen, waarvan de sleutels in dit boek worden geboden. Verder wordt aangetoond dat ook andere christologische datums en opvattingen op vergelijkbare wijze werden geëncodeerd, niet alleen door Rubens maar bijvoor­beeld ook door schilders als Caravaggio, die vertrouwd waren met het esoterisch-christelijk gedachtegoed dat door Rubens in zijn doeken werd verwerkt.

Reeds in 1909 stelde Rudolf Steiner dat in het Nieuwe Testament twee verschillende Jezus-geboortes worden beschreven. Steiner was ook van mening dat op dit punt in de Europese religieuze kunst een esoterische traditie heeft bestaan. De ontdekkingen die in dit boek worden beschreven, bevestigen laatstgenoemde stelling. Niettemin verschilt de door Rubens aangehangen chronologie op een paar punten van diegene die door Steiner werd voorgesteld.

Dit boek onthult nog meer verrassende feiten. Zo blijkt de constellatie van 15 september v. Chr. ook prominent voor te komen op Babylonische kleitabletjes, die ontdekt werden in de twintigste eeuw. Voor een aantal astronomen is dit ook aanleiding geweest om genoemde datum voor te stellen als de geboortedag van Christus. Tussen de datums van dinsdag 15 september 7 v. Chr., vrijdag 14 januari 1 en vrijdag 15 september 5 v. Chr. (volgens Rubens de dag van de kindermoord te Bethlehem) blijken onverwachte astronomische verbanden te bestaan. Kortom, Rubens was ingewijd in een zeer subtiele christelijk-esoterische traditie waarvan in dit werk pas de eerste details worden onthuld, en waarvan de volle diepte nog moet worden gepeild.

« Terug


Être guidé par une étoile ne signifie rien d’autre que de percevoir l’âme elle-même sous l’apparence d’une étoile.

– Rudolf Steiner