De positieve en de negatieve mens

Rudolf Steiner 

Hoe verhoudt de positieve mens zich ten opzichte van de buitenwereld? En hoe de negatieve mens? De delen van de ziel ontwikkelen zich; hoe verhoudt zich dat tot ‘positiviteit’ en ‘negati­vi­teit’? Wat zijn de gevaren van beide zielenstemmingen? Steiner geeft aanwijzingen voor de scho­ling van ons oordeelsvermogen. En hij belicht de relatie van beide bij menselijke ontmoetingen.

Een voordracht om onze zelfkennis te verbreden.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

 

 

– De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910