De positieve en de negatieve mens

Rudolf Steiner 

Hoe verhoudt de positieve mens zich ten opzichte van de buitenwereld? En hoe de negatieve mens? De delen van de ziel ontwikkelen zich; hoe verhoudt zich dat tot ‘positiviteit’ en ‘negati­vi­teit’? Wat zijn de gevaren van beide zielenstemmingen? Steiner geeft aanwijzingen voor de scho­ling van ons oordeelsvermogen. En hij belicht de relatie van beide bij menselijke ontmoetingen.

Een voordracht om onze zelfkennis te verbreden.

« Terug


Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien.

– Rudolf Steiner