De kredietcrisis – En Wat Dies Meer Zij – Achtergronden – Analyses – Oplossingen

Ton Jansen

Dit boek bevat een bundeling van de opstellen die tussen oktober 2008 en april 2009 in het webtijdschrift Mens&Wereld zijn verschenen. Hierin wordt niet alleen de kredietkrisis behandeld, maar ook tal van andere actuele onderwerpen, zoals de tweede schoolstrijd, de verkiezing van Obama, de oorlog tussen Georgië en Rusland, het functioneren van het Nederlandse parlement en de democratie, de bouw van de Belle van Zuylen-toren nabij Utrecht, het integratie-vraagstuk, enzovoorts, enzovoorts.

Uitgangspunt hierbij is de sociale driegeleding van Rudolf Steiner, met speciale aandacht voor de de rol van de westerse loges, wat soms tot heel verrassende gezichtspunten leidt.

Al met al een poging om van de nood een deugd te maken en uit de kredietkrisis lering te putten, die vruchtbaar voor de toekomst kan zijn. Warm aanbevolen!

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

– Rudolf Steiner – De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910