De kredietcrisis – En Wat Dies Meer Zij – Achtergronden – Analyses – Oplossingen

Ton Jansen

Dit boek bevat een bundeling van de opstellen die tussen oktober 2008 en april 2009 in het webtijdschrift Mens&Wereld zijn verschenen. Hierin wordt niet alleen de kredietkrisis behandeld, maar ook tal van andere actuele onderwerpen, zoals de tweede schoolstrijd, de verkiezing van Obama, de oorlog tussen Georgië en Rusland, het functioneren van het Nederlandse parlement en de democratie, de bouw van de Belle van Zuylen-toren nabij Utrecht, het integratie-vraagstuk, enzovoorts, enzovoorts.

Uitgangspunt hierbij is de sociale driegeleding van Rudolf Steiner, met speciale aandacht voor de de rol van de westerse loges, wat soms tot heel verrassende gezichtspunten leidt.

Al met al een poging om van de nood een deugd te maken en uit de kredietkrisis lering te putten, die vruchtbaar voor de toekomst kan zijn. Warm aanbevolen!

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis