De drie wegen naar Christus

Rudolf Steiner

Het Christuswezen neemt in de antroposofische geesteswetenschap een centrale plaats in. Het gebeuren op Golgotha is een mysterie. Hoe krijgen wij, moderne mensen, daar toegang toe?

Steiner schetst het grandioze van de diverse godsdiensten, en hun karakteristieke verschillen met het christendom.

Helder beschrijft hij dat er niet slechts één, maar drie gerechtvaardigde wegen naar Christus zijn – wegen van het verleden en van de toekomst. De mens heeft ook hier de keuze.

Inzicht in het wezen van de Christusimpuls krijgen: dat vormt een bewuste basis voor tolerantie en respect, ook voor andere godsdiensten en culturen. Het kan de mensen verenigen en vrede op aarde bevorderen.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner