De christologische grondslagen van de Kerstconferentie

De christologische grondslagen van de Kerstconferentie

Sergej O. Prokofieff – Peter Selg

‘De antroposofische geesteswetenschap … strekt als het ware de handen van beneden naar boven uit, om de van boven naar beneden uitgestrekte handen van Michaël te pakken. Want daar kan de brug worden gevormd tussen de mensen en de goden.’

‘In vroeger tijden zou iemand die een dergelijke esoterische daad had voltrokken, deze misschien zelfs met een plotselinge dood moeten bekopen. Nu, met de kracht van Christus, zijn zulke dingen mogelijk, en omdat de mensheid in haar huidige situatie het nodig heeft, moet men het vertrouwen en ook de moed hebben om zulke geweldige dingen te doen.’

Rudolf Steiner

‘[Steiner] sprak erover hoe het verzengende vuur dat het eerste Goetheanum verwoestte, geweldige geheimen openbaarde, die hem nu pas geleidelijk in de grote onderlinge samenhangen duidelijk werden. Mysterieweten is nu vrij geworden, en dit mysterieweten dat in de verschillende vroegere mysteriën behoed werd, moest nu leerstof van de antroposofie worden,’ aldus Peter Selg.

Twee grandioze voordrachten gehouden in 2011 te Dornach.

« Terug


Être guidé par une étoile ne signifie rien d’autre que de percevoir l’âme elle-même sous l’apparence d’une étoile.

– Rudolf Steiner