De christologie van het boek ‘De wetenschap van de geheimen der ziel’

Sergej O. Prokofieff – Peter Selg

Het wezen van het mysterie van Golgotha kan alleen begrepen worden vanuit het standpunt van een nieuwe, doorchristelijkte kosmologie, zoals die in het boek De wetenschap van de geheimen der ziel is weergegeven.

… door het intensieve werken aan het boek De wetenschap van de geheimen der ziel kan dit ge­heim worden geopenbaard.

Sergej Prokofieff

 

… De wetenschap van de geheimen der ziel, dat niet alleen gaat over de werkzaamheid van het Christuswezen in de kosmos en op aarde maar, zoals Rudolf Steiner zei, dat in werkelijkheid door de Christusgeest geïnspireerd was.

Peter Selg

« Terug


Wij leven in een tijd die het noodzakelijk maakt dat wij ontwaken.

– Rudolf Steiner