De aardse en de kosmische mens

Bruno Skerath

Waarom blijven wij met onze diepere vragen meestal op onze honger zitten? Omdat we de antwoorden niet vinden in de materiële wereld; we moeten ze zoeken in een geestelijke werkelijkheid.

Dit boek opent een toegang tot die hogere werkelijkheid, aan de hand van ervarin­gen, met talrijke voorbeelden uit het leven. Maar het spoort ook aan tot eigen den­ken. Het wendt zich tot de mens van vandaag, die zich over alles zelf een oordeel wil vormen.

Het boek behandelt de meest uiteenlopende thema’s. Toch blijft het overzichtelijk. De hoofdstukken vormen telkens een afgerond geheel. Elk hoofdstuk kan apart worden geraadpleegd, naargelang de eigen behoefte en belangstelling.

De spirituele bron van het boek is de initiatiewetenschap van Rudolf Steiner. Eén van de verdiensten is dat de hogere werkelijkheid aanschouwelijk en begrijpelijk wordt gemaakt. Ze geeft ook verklaringen voor de samenhangen tussen de wereld waarin we leven en de werkelijkheid daarachter. Het boek is dus ook een inleiding tot deze initiatiewetenschap, beter bekend als antroposofie, in een eigen bena­de­ring.

 

Dit boek van Bruno Skerath is ook te koop bij ons in de bibliotheek.

« Terug


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed