Christus’ wederkomst in de etherwereld

Rudolf Steiner

‘Zal Christus terugkomen? Wanneer en op welke plaats?’ vragen talrijke mensen zich af. Er be­staan velerlei speculaties over deze kwestie; hier kunnen we de resultaten vernemen van Rudolf Steiners geesteswetenschappelijk onderzoek. In deze twee voordrachten schetst hij de vorm waar­in Christus’ wederkomst moet worden gezien, en wat die wederkomst voor ons mensen betekent.

De belevenis die Paulus had voor Damascus blijkt belangrijk om deze kwestie te doorgronden.

Deze inhouden zijn van wezenlijk belang voor wie nader tot het Christus-wezen wil komen.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis