Christus op de koude steen – Een beschouwing over een bijzonder beeld uit de Middeleeuwen

Eva Mees-Christeller

Een vraag naar onze diepste belevingen ‘Mijn levenspanorama dook als een samenhangend geheel op uit een diepe mist toen ik voor het eerst het beeld zag van “Christus op de koude steen”. Het was alsof het in dat beeld verborgen had gelegen. Ik zag mijzelf daar zitten op die koude steen. Er vond een herkenning en confrontatie met iets in mijzelf plaats.’ In dit boek laat Eva Mees ons kennismaken met dit raadselachtige beeld, dat voor het eerst in de middeleeuwen opduikt, maar nergens in de evangeliën wordt beschreven. In dit beeld wordt de gestalte van Christus, meestal met gebonden handen en voeten, naakt en in een mistroostige houding weergegeven, zittend op een rotsblok in afwachting van de kruisiging. In tijden van hongersnood, ziektes, oorlogen en bittere armoede vonden de mensen troost in dit devotiebeeld van de lijdende Christus.

In dit boek wordt dit beeld beschreven in relatie tot de situatie in onze huidige tijd, waarin veel mensen ‘in de kou’ staan, aan het einde van hun krachten en zonder hoop zijn. Eva Mees reikt therapeutische oefeningen aan, waarbij kunstzinnige activiteiten de fysieke en psychische verstarring of verharding kunnen oplossen.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

– Rudolf Steiner – De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910