Christelijke inwijding en rozekruisersinwijding

Christelijke inwijding en rozekruisersinwijding – Rudolf Steiner

In vier voordrachten worden machtige beelden geschetst van de wezenskenmerken van de christelijke inwijding en waarin de inwijding van de moderne rozenkruisers daarvan verschilt. Wij in onze tijd kunnen een scholingsweg gaan. Hoe doen we dat? Wat zijn de gevaren, wat de fenomenen?

O.a. over magie, de Steen der Wijzen, zelfkennis, loutering, het lagere en het hogere Ik, meditatie en de trappen van de inwijding.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

 

 

– De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910